Kontkat telefon Imi+381641141257

Kontkat telefon Imivojkanimi@gmail.com

Kontkat telefon ImiTriglavska br. 5 Beograd

Usluge knjigovodstva

 • Popunjavanje i predaja dokumentacije za poreski dosije poreskoj upravi
 • Evidentiranje u sistem PDV-a
 • Knjiženje glavne knjige sa analitikom kupaca i dobavljača
 • Knjiženje robno-materijalnog knjigovodstva
 • Izrada godišnjih FI izveštaja,poreskih izveštaja
 • Evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
 • Priprema dokumentacije i izveštavanje banke kada subjekt aplicira za kredit
 • Poreska uverenja,preknjiženja i povraćaj poreza i izrada svih poreskih prijava
 • Zastupanje pred inspekcijom
 • Izrada pravilnika o računovodstvu,pravilnika o popisu,normativa
 • Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena,KEPU
 • Blagajničko poslovanje
 • Vođenje PDV evidencije,obračun PDV-a,prijavaPDV-a
 • Obračun zarada,prijave i odjave radnika,M4